Moon Over Miami

10" Round Glaze On Porcelain 1998