© 2015    Fu-sheng  Ku    

Nestlings

9" X 12" 2/4 - Etching 1963