© 2015    Fu-sheng  Ku    

The Earth Below

7" X 10" 1/1 - Etching 1963