Ku

Fu-sheng
 
 
顧 福生

PAPER

When The Clock Strikes
When The Clock Strikes

18" X 24" Mixed Media On Paper 2017

Red Eggs
Red Eggs

24" X 18" Mixed Media On Paper 2017

Remembrance Of J-LB
Remembrance Of J-LB

18" X 24" Mixed Media On Paper 2002

The Vase, Portrait Of J-LB
The Vase, Portrait Of J-LB

18" X 15" Oil On Paper 1968

In The Beginning
In The Beginning

15 1/2" X 21" Mixed Media On Paper 1980

The Gossips
The Gossips

15 1/2" X 21" Mixed Media On Paper 1980

Empty Spoon
Empty Spoon

18" X 24" Mixed Media On Paper 2015

A Touch Of Blue
A Touch Of Blue

24" X 18" Oil On Paper 1972

Flight
Flight

24" X 18" Mixed Media On Paper 2001

By The Side Of The House
By The Side Of The House

24" X 18" Mixed Media on Paper 1982

Evening Moon
Evening Moon

15" X 22" Mixed Media on Paper 1963

Ceremonial
Ceremonial

15" X 21" Mixed Media on Paper 1984

The Illustration
The Illustration

15" X 21" Mixed Media on Paper 1980

Reaching
Reaching

22" X 15" Mixed Media on Paper 1982

A Kodak Moment
A Kodak Moment

21" X 15" Mixed Media on Paper 1970

Movement In Brown
Movement In Brown

15" X 22" Mixed Media on Paper 1962